Bildirimler
Tümünü temizle

29.12.2020 Güncelleme Notları / 29.12.2020 Patch Notes  

  RSS
Terbiyeci
(@terbiyeci)
Üye Admin

GENEL   TR

Global Hız bufu azaltıldı.
KP Görevi Sınırsız oldu.
Devildom xp Yükseltildi.
Skillerdeki Görünüş Bugları düzeltildi.
İnfinity Zindanına 205 level sınırı getirildi.
İnfinity Zindanında Tüy Basma Engellendi.
Diamond Zindanının Girişi Degiştirildi.
Bütün Petlerin Level alması için gereken xp Yarıya düşürüldü(daha hızlı kasabilirsiniz)
Bütün Petlerin Statları 2x Artırıldı.
Taraftar NPC'sindeki Level sınırı düşürüldü.
Tavşan Pelerinleri Düzeltildi(Artık silebilirsiniz)
Bazı itemlerdeki Görsel buglar düzeltildi.
Sonsuz Awakening stone:Wing Kaçakcıya eklendi(kanat yapmak için gereken malzemelerden biri) (kanat yakında sizlerle)
Ufak fixlemeler yapıldı
Ses Efektleri degiştirildi.

SINIFLAR

Deadeye
Kritik oklar güçlendirildi.
Zehir iğnesi coldown düşürüldü
Zehir iğnesi güçlendirildi.
Vahşi İçgüdü Max HP Çeviklik oranı %800'den %1200'e yükseltildi.
Vahşi İçgüdü Max HP Beceri Oranı %800'den %1200'e Yükseltildi.
Kıdem Zamanı Çeviklik miktarı %200 Den %400 e yükseltildi
Kıdem Zamanı Beceri miktarı %200 den %400 e yükseltildi.

Kaos büyücüsü
Aydınlanma s.atak artışı %25'den %50 ye yükseltildi.
Aydınlanma Geri doluş süresi kısaltıldı.
Vampir Sihri(Can çalma) %2.5'dan %4.5'a yükseltildi.

Pagan
Salgın toprak güçleri f.s.y azaltma oranı %25'den %50'ye yükseltildi
Doğanın uyumu f.def f.atak miktarı %5den %9 a yükseltildi
Doğanın uyumu f.def s.atak miktarı %7 den %9 a yükseltildi.
Enerjinin Nefesi Max hp MP oranı %10 dan %20 ye yükseltildi.
Enerjinin Nefesi HP-MP restor %10'dan %15 ye yüksletildi

ENGLISH

GENERAL

Global Speed ​​buff has been reduced.
KP Mission became Unlimited.
Devildom xp Upgraded.
Appearance Bugs in skills have been fixed.
A level 205 limit has been brought to the Infinity Dungeon.
Feathering Denied in Infinity Dungeon.
Diamond Dungeon Entrance Has Been Changed.
The xp required for all Pets to Level Up has been halved (you can contract faster)
All Pets Stats Increased 2x.
Level cap on the Fan NPC has been reduced.
Rabbit Cloaks Fixed (You can now delete it)
Visual bugs in some items have been fixed.
Infinite Awakening stone: added to the Wing Smuggler (one of the materials needed to make wings) (wing available soon)
Small fixings were made
Sound Effects have been changed.

CLASSES

Deadeye
Critical arrows have been buffed.
Poison injection coldown lowered
The venom injection has been strengthened.
Wild Instinct Max HP Agility increased from 800% to 1200%.
Wild Instinct Max HP Skill Rate increased from 800% to 1200%.
Seniority Agility increased from 200% to 400%
Seniority Skill amount increased from 200% to 400%.

Chaos sorcerer
Enlightenment attack increase increased from 25% to 50%.
Enlightenment Recharge time shortened.
Vampire Magic (Lifesteal) increased from 2.5% to 4.5%.

Pagan
Outbreak ground forces f.s.y reduction rate increased from 25% to 50%
Harmony of nature f.def f. Attack amount increased from 5% to 9%
The harmony of nature has been increased from 7% to 9%.
Breath of Energy Max hp MP ratio increased from 10% to 20%.
Breath of Energy HP-MP restor increased from 10% to 15%

Bu konu 9 ay önce 2 defa tarafından Terbiyeci tarihinde düzenlendi
Alıntı
Gönderildi : 29/12/2020 2:17 am
Paylaş: